loading

Mesafeli Sözleşmesi


ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Düzenlenme Tarihi: 16.06.2022


TARAFLAR

1.1.LANGUVERSE’YE AİT BİLGİLER

Firma Unvanı: LANGUVERSE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş (“LANGUVERSE") Vergi Dairesi: Maslak Vergi Numarası: 6081542520 MERSİS Numarası: 0608154252000001 Adres: Maslak Mah. AOS 55. SK. 42 Maslak B Blok No: 4 İç Kapı No: 542 Sarıyer/İstanbul Web: www.languverse.com


1.2.ABONE’YE AİT BİLGİLER

LANGUVERSE Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle LANGUVERSE üyesi olma talebinde bulunan ABONE, Online Üyelik Portalı üzerinden beyan etmiş olduğu eposta adresinin LANGUVERSE tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

1.3. ABONE ve LANGUVERSE, birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu belirsiz süreli Abonelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”)’nin konusu ABONE'nin LANGUVERSE'ye www.languverse.com uzantılı web sitesinin (“İNTERNET SİTESİ”), aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, LANGUVERSE Online Üyelik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu ve İNTERNET SİTESİ’nde nitelikleri ve bedeli belirtilen abonelik hizmetinin (“ABONELİK” veya “HİZMET”) sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”), Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


SÖZLEŞME’YE KONU HİZMET BİLGİLERİ VE BEDELİ

3.1. LANGUVERSE tarafından sunulan tüm hizmetler 6502 Sayılı Kanun, Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır.

3.2. SÖZLEŞME’ye konu HİZMET’in 3.4 maddesinde belirtilen her bir faturalandırma dönemi için vergiler dahil toplam fiyatı XXXX Türk Lirası’dır. ABONE tarafından HİZMET’in alınmasına karşılık LANGUVERSE tarafından fiş/fatura/e-fatura düzenlenir. SÖZLEŞME konusu HİZMET’in nitelikleri, türü,bedeli ve ödeme koşulları ilgili fiş/fatura/e-faturada da belirtilmektedir.

3.3. HİZMET, İNTERNET SİTESİ’nde veya değişiklik durumunda LANGUVERSE tarafından belirlenecek ve ABONE’ye bildirilecek olan başka bir platformda sağlanacaktır.

3.4. HİZMET sağlama sözleşmesinin eksiksiz olarak tamamlanması halinde söz konusu HİZMET’e ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 30 iş günü içinde ABONE’nin SÖZLEŞME’de belirtilen adresine gönderilecektir.

3.5. ABONE tarafından İNTERNET SİTESİ üzerinden HİZMET alınması halinde İNTERNET SİTESİ’nde sağlanan ve ABONE’nin seçtiği online ödeme yöntemi (“ÖDEME YÖNTEMİ”) için gerekli bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. ÖDEME YÖNTEMİ için gerekli ABONE bilgileri girildikten sonra ödeme işlemi tamamlanacaktır.

3.6. ABONE, eğitim programının tesliminden kendisine sağlanan HİZMET’in bedellerini ÖDEME YÖNTEMİ ile ödemek zorunda olduğunu, aksi takdirde HİZMET’in kendisine sağlanmayacağını kabul eder.

3.7. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan ABONE’nin e-posta adresine HİZMET alma talebinin LANGUVERSE’ye ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir.

3.8. SÖZLEŞME konusu ABONELİK’te ABONE’nin, LANGUVERSE tarafından İNTERNET SİTESİ’nde sunulan eğitimlerin tamamına FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca erişim hakkı olacaktır. FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca İNTERNET SİTESİ’ne yeni eklenen eğitimlere de otomatik olarak ABONE’nin hesabından erişilebilecektir.

3.9. ABONE'nin sipariş verdiği HİZMET bedelini ödemeyerek temerrüde düşmesi durumunda LANGUVERSE’nin HİZMET’i sağlamayı durdurma hakkı saklıdır. ABONE, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda LANGUVERSE'nin herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


GENEL ŞARTLAR

4.1. ABONE’nin, HİZMET’ten faydalanabilmesi için internet bağlantısına ve HİZMET’in sunulduğu İNTERNET SİTESİ, aplikasyon ve bağlantılı diğer uygulamalara erişiminin mevcut olması gerektiğini kabul eder.

4.2. ABONE’nin LANGUVERSE’nin sunduğu HİZMET’e erişebilmek için, İNTERNET SİTESİ’ne üye olması zorunludur.

4.3. ABONE, İnternet Sitesi üzerinden HİZMET almış ise bu HİZMET’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz. LANGUVERSE, çoklu erişime müsaade edilen kurumsal satışlarda, LANGUVERSE’ye kişisel bilgileri verilen kişilerin HİZMET’i kullanmasına izin verebilir.

4.4. LANGUVERSE, ABONE’lerin kullanıcı verilerinden kişisel veri niteliğinde olanları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuata uygun olarak LANGUVERSE Gizlilik Politikası ve Abone Aydınlatma Metni’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, kişisel veri niteliğinde olmayanları ise gerekli teknik tedbirleri almak koşuluyla uygun gördüğü şekilde işleyecektir.

4.5. ABONE işbu SÖZLEŞME ve LANGUVERSE Online Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

4.6. ABONE, LANGUVERSE’nin HİZMET kapsamında sunulacak içerikleri değiştirme hakkına sahip olduğunu, İNTERNET SİTESİ üzerinden edindiği HİZMET kapsamındaki eğitim programlarının LANGUVERSE tarafından İNTERNET SİTESİ’nden, aplikasyondan ve bağlantılı diğer LANGUVERSE uygulamalarından kaldırılabileceğini ve LANGUVERSE’nin İNTERNET SİTESİ’ni kapatma hakkının saklı bulunduğunu ve bu durumlarda LANGUVERSE’den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlar hariç olmak üzere LANGUVERSE, ABONELİK kapsamındaki eğitimlere FATURALANDIRMA DÖNEMİ boyunca sınırsız erişim hakkı sağlar. Herhangi bir eğitim programının kaldırılması durumunda, LANGUVERSE, ABONE’ye 15(onbeş) gün öncesinden e-posta yolu ile bildirimde bulunacaktır.


SÖZLEŞME’NİN FESHİ

5.1. ABONE, SÖZLEŞME’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir.

5.2. ABONE’nin SÖZLEŞME’nin feshi talebini kağıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile LANGUVERSE’ya yöneltmesi durumunda söz konusu talep derhal işleme alınır. Talebin e-posta yoluyla iletilmesi durumunda söz konusu e-posta LanguverseAbonelereBildiriMailAdresi üzerinden yapılır. ABONE’nin fesih talebinin LANGUVERSE’ye iletilmesi durumunda SÖZLEŞME feshedilir ve işbu maddede düzenlenmiş olan feshin sonuçları uygulanır.

5.3. ABONE, SÖZLEŞME’nin feshi sonrasında mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonuna kadar HİZMET’ten faydalanmaya devam edebilir.

5.4. İlgili mevzuat izin verdiği ölçüde yapılan ödemelerin iadesi yoktur. SÖZLEŞME’nin feshi durumunda mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonunda ABONE’nin eğitimlere erişimi kaldırılır.


ABONENİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. ABONE işbu SÖZLEŞME ile düzenlenen abonelik ilişkisi kapsamında satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin tüm telif haklarının LANGUVERSE’ye ait olduğunu kabul eder ve LANGUVERSE’den izin almadan şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder.

6.2. ABONE’nin siparişe konu olan ürüne/hizmete çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse, ABONE LANGUVERSE tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ödenen ücret iade edilmez.


LANGUVERSE’NİN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

7.1. LANGUVERSE, SÖZLEŞME konusu HİZMET’i tüketici mevzuatına uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ABONE’ye sunmakla mükelleftir.

7.2. LANGUVERSE, mücbir sebepler ya da olağanüstü durumlarda SÖZLEŞME konusu HİZMET’i ABONE’ye sunamazsa bu durumu mümkün olan en kısa sürede ABONE’ye bildirmekle mükelleftir.


CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

8.1. ABONE, tüketici mevzuatı uyarınca, işbu SÖZLEŞME’nin onaylanarak, Hizmeti satın alma tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde İNTERNET SİTESİ üzerinden ya da [email protected] adresine e-posta göndererek, cayma bildirimini LANGUVERSE’ye bildirmek kaydıyla SÖZLEŞME’den cayma ve üyeliğini iptal ettirme hakkını haizdir. Bu durumda ABONE tarafından söz konusu satın alma için yapılan ödemeler 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ABONE’ye iade edilecektir.

8.2. 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmadan önce ABONE’nin, LANGUVERSE’den HİZMET kapsamında edindiği interaktif animasyonlu eğitimleri izlemeye başlaması durumunda, ABONE, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1/h hükmünde düzenlenen şartların sağlanması ölçüsünde cayma hakkını kullanamayacaktır.


MÜCBİR SEBEP

9.1. LANGUVERSE’nin çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve LANGUVERSE’nin kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince LANGUVERSE yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ABONE’ye durumu bildirecektir.


KREDİ KARTINA İADE PROSEDÜRÜ

10.1. Madde 5.4’te belirtildiği üzere, mevzuatın izin verdiği ölçüde, HİZMET için yapılan ödemelerde iade yapılmayacaktır.

10.2. Mevzuatın iade yapılmasını gerektirdiği durumlarda ise aşağıdaki hükümlerdeki prosedür uygulanacaktır:

  • 10.2.1. ABONE, İNTERNET SİTESİ üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.
  • 10.2.2. LANGUVERSE, ödenen tutarın tamamının, ABONE’ye ödenmesi için, ÖDEME YÖNTEMİ sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.
  • 10.2.3. ÖDEME YÖNTEMİ ile alınmış HİZMET bedeli iadesi durumunda LANGUVERSE, ÖDEME YÖNTEMİ sağlayıcıları ile yapmış olduğu sözleşmeler uyarınca ABONE’ye nakit para ile ödeme yapamaz. İade işleminin sonuçlanması, kullanılan ÖDEME YÖNTEMİ’nin kullandığı alt yapıya bağlı olarak birkaç gün sürebilir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda ABONE, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ilgili mevzuat uyarınca yetkili Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvurabilir.


YÜRÜRLÜK

12.1. İşbu belirsiz süreli SÖZLEŞME imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

12.2. ABONE, LANGUVERSE’nin isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde LANGUVERSE tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.3. İNTERNET SİTESİ’nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Formu, LANGUVERSE Online Üyelik Sözleşmesi ve ABONE tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçalarıdır.