loading

LANGUVERSE EĞİTİM TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ MESAFELİ SATIŞ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


MADDE 1. – TARAFLAR:

İşbu sözleşme Languverse Eğitim Teknolojiler Anonim Şirketi (Bundan sonra Languverse olarak anılacaktır) https://languverse.com üzerinden üyelik kapsamında sunduğu içeriklerden faydalanmak için işbu süreli üyelik sözleşmesini onaylamak isteyen kullanıcı (bundan sonra KULLANICI olarak anılacaktır) arasında işbu sözleşmenin altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonunun tıklanarak, kabul beyanının Languverse kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.


MADDE 2. – SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI VE BAĞLAYICILIĞI

Kullanıcı işbu sözleşmenin altında yer alan "KABUL EDİYORUM" butonunu tıklaması ile işbu sözleşme hükümlerini ve işbu sözleşme hükümlerine uymayı ve işbu sözleşmenin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 3. –ÜYELİK SİSTEMİ

3.1. KULLANICI, kendi belirleyeceği şifreye ve kullanıcı adına sahip olacaktır. Kullanıcının en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

3.4.KULLANICI kendisine verilen potansiyel üyelik numarası ve/veya sisteme kayıtlı cep telefonu numarası ile şifresini girerek, Languverse’ün sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5.Kullanıcı daha önce şifre oluşturmamış ise https://languverse.com web sitesinden giriş bölümüne tıklayarak, şifremi unuttum/bilmiyorum bölümüne girip, sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını yazarak yeni şifre oluşturabilir.

3.7.KULLANICI, Languverse’ tarafından sunulan içerik hizmetlerini web sitesinde belirtilen talimatlar doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle hizmeti alamaması durumunda Languverse’ten herhangi bir şekilde tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 4 .– KULLANICI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. KULLANICI, KULLANICILIK işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal e-mail yoluyla LANGUVERSE’ye ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. LANGUVERSE’ye bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.

4.2. KULLANICI, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken T.C. yasalarına ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz ve benzeri eylemlerde bulunmayacağını, siyasi ve/veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer KULLANICI'leri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi ve/veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını, aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3. KULLANICI, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. KULLANICI, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre ve benzeri bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bunların güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir şekilde LANGUVERSE’nin sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

4.5. KULLANICI, hileli davranışlarda bulunmayacağını, Site'nin güvenlik mekanizmasına müdahale etmeyeceğini, aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve LANGUVERSE’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını taahhüt eder

4.6. KULLANICI, sadece kendisine ait KULLANICILIK hesabını kullanacağını, başka KULLANICILARIN hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait KULLANICILIK hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun LANGUVERSE tarafından tespit edilmesi halinde KULLANICILIĞININ iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

4.7. KULLANICI, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve/veya benzeri materyal göndermeyeceğini veya paylaşmayacağını, Site'nin ve diğer KULLANICILARIN güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını ve aksi halde oluşabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu ve LANGUVERSE’nin uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.8. KULLANICI, KULLANICILIK hesabını üçüncü kişilere devredemez.

4.9. KULLANICI, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım ve/veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.


MADDE 5.- ÖDEME İLE İLGİLİ KOŞULLAR

5.1. KULLANICI, satın alacağı programı ücretini sadece online ödeme yöntemi ile ödeyebilir. Bununla birlikte, kurumsal satışlarda başka ödeme yöntemleri kararlaştırılabilir.

5.2. KULLANICI, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

5.3. KULLANICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olup, LANGUVERSE’nin ödemeyi, kendi adı ve hesabına tahsil ettiğini bildiğini ve satış ilişkisinin kendisi ile LANGUVERSE arasında kurulmuş olacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

5.4. Online ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Online ödeme yöntemi ile ödemesi yapılmış siparişlerde, sipariş karşılığı fiş/fatura siparişi alan LANGUVERSE tarafından düzenlenir.

5.5. Sözleşme konusu hizmetin yıllık abonelik olduğu durumda, yıllık abonelik süresi sona ermeden önce KULLANICI tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir yıl için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

5.6. Sözleşme konusu hizmetin aylık abonelik olduğu durumda, aylık abonelik süresi sona ermeden önce KULLANICI tarafından aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir ay için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

5.7. Sözleşme konusu hizmetin 6 aylık abonelik olduğu durumda, 6 aylık abonelik süresi sona ermeden önce KULLANICI tarafında aksi talep edilmediği sürece, sürenin bittiği gün abonelik otomatik olarak bir 6 ay için daha yenilenecek ve kayıtlı kredi kartından ödeme tahsil edilecektir.

5.8. Sözleşme konusu hizmetin ömür boyu abonelik olduğu durumda, KULLANICI ömür boyu erişim hakkına sahiptir ve kartından yenileme ücreti tahsil edilmeyecektir.


MADDE 6. – LANGUVERSE ‘NİN İÇERİK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YETKİLERİ

6.1. LANGUVERSE, önceden KULLANICI’ya bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site’nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını kapatabilir.

6.2. LANGUVERSE, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden KULLANICI’ya bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.

6.3. LANGUVERSE Sözleşme’de belirtilen iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından dilediği zaman hizmet, satış şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. KULLANICI’lar işbu değişiklikleri kabul ettiklerini, bu değişikliklere uygun davranacaklarını şimdiden kabul ve beyan ederler.

6.4. İşbu Sözleşme LANGUVERSE’nin hizmet satışı için herhangi bir taahhüt içermez. KULLANICI, bu ve sair nedenlerle LANGUVERSE’den hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

6.5 LANGUVERSE’ninKULLANICILIĞI tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. KULLANICI bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. LANGUVERSE kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, KULLANICI’nın kimlik, adres, iletişim ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın işleyebilir. Ayrıca LANGUVERSE bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

6.7. LANGUVERSE, kullanıcı KULLANICILIĞI gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde KULLANICILIK gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir. Bu durumda kullanıcının Sözleşme’yi feshederek, KULLANICILIKTAN ayrılma hakkı saklıdır.


MADDE 7. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

7.1. KULLANICI, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve/veya hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve/veya internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda LANGUVERSE gerek satış başlamadan önce, gerek satış esnasında veya satış yapılmış olsa dahi KULLANICI’ya herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve/veya sebep göstermeksizin satışı durdurmaya ve/veya sona erdirmeye ve/veya iptal etmeye yetkilidir. KULLANICI bu nedenlerle LANGUVERSE’den hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

7.2. LANGUVERSE hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir.

7.3. LANGUVERSE’nin ağır kusuru veya kastı haricinde, KULLANICI’nın doğrudan ve/veya dolaylı zararlarından sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.4. Bir kişisel gelişim ürünü olan, sözleşme konusu languverse.com, kapsadığı konular ile sınırlı olmak üzere, herhangi bir sonuç garantisi taahhüt etmeksizin, kullanıcıların kendilerini özel ve iş hayatlarında geliştirmesi amacıyla üretilmiş bir kaynaktır. LANGUVERSE, languverse.com’da yer alan içeriğin bilimsel ya da yorumsal olarak doğruluğunu taahhüt etmemektedir.

7.6 Languverse’nin sunduğu içerik hizmetleri mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. KULLANICI, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi vs sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden, ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını veya benzeri sebeplerle hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Languverse’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7.8. KULLANICI, Languverse’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu sözleşmeyi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini, bu şekilde bir değişiklik olması halinde Languverse’ tarafından, bilgilendirileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.9 Languverse’, KULLANICI tarafından işbu sözleşmedeki herhangi bir hükmün ihlal edilmesi veya böyle bir ihlalin varlığı konusunda makul şüphe uyanması halinde, işbu sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü ve diğer herhangi bir yükümlülük altında olmaksızın, derhal ve tek taraflı olarak feshetmeye veya hizmetleri askıya almaya yetkilidir.

7.10. İşbu Sözleşme https://languverse.com‘un sadece yurtiçinde kullanımını kapsamaktadır. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamında sunulacak hizmetleri yurtdışında kullanamayacak olup, böyle bir kullanımın tespit edilmesi halinde her türlü dava, talep ve alacak haklarını kullanma hakkı saklıdır.

7.11. KULLANICI, işbu sözleşme kapsamındaki içerik hizmetlerinden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve teknik donanımının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Languverse ’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında Languverse’den tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.12. Languverse web sitesi, kullanımlarında ve içerik izleme yapılırken internet ve mobil data tüketimi gerçekleştirmektedir. KULLANICI, işbu sözleşmeye konu olan hizmetlerden faydalanırken kullanacağı internet servis sağlayıcı, mobil hizmet sağlayıcı gibi Languverse dışındaki diğer şirketlerden almakta olduğu hizmetler için ayrıca faturalandırılabileceğini, data kullanımı ile ilgili veri aşımı, adil kullanım kotası gibi sınırlama ve ücretlendirmelerin kendisine yansıtılabileceğini; bu ve benzeri veri kullanımı ile ilgili durumlarda Languverse’ün hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


MADDE 8 . – ÜYELİKTEN ÇIKMA

8.1-Languverse takdir yetkisi tamamen kendisinde olmak üzere mevcut fatura dönemi süresi sona ermeden önce herhangi bir zamanda önceden bildirimde (elektronik ortamda da bildirim yapılabilir) bulunarak Languverse üyeliğinizi feshedebilir. Söz konusu fesih işlemi mevcut fatura döneminizin veya ücretsiz deneme sürenizin bitiminde geçerli olacaktır.

8.2.Languverse haklı sebeplerle ve makul süre içerisinde bildirimde bulunarak üyelik hesabınıza erişiminizi kısıtlayabilir, askıya alabilir ya da feshedebilir. Bu tür bir kısıtlama veya askıya alma durumunda KULLANICI sözleşmeyi haklı sebeple sona erdirebilecektir.

8.3 ABONE, SÖZLEŞME’yi her zaman feshetme hakkına sahiptir.

8.4. ABONE’nin SÖZLEŞME’nin feshi talebini kağıt üzerinde ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile LANGUVERSE’ya yöneltmesi durumunda söz konusu talep derhal işleme alınır. Talebin e-posta yoluyla iletilmesi durumunda söz konusu e-posta LanguverseAbonelereBildiriMailAdresi üzerinden yapılır. ABONE’nin fesih talebinin LANGUVERSE’ye iletilmesi durumunda SÖZLEŞME feshedilir ve işbu maddede düzenlenmiş olan feshin sonuçları uygulanır.

8.5. ABONE, SÖZLEŞME’nin feshi sonrasında mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonuna kadar HİZMET’ten faydalanmaya devam edebilir.

8.6. İlgili mevzuat izin verdiği ölçüde yapılan ödemelerin iadesi yoktur. SÖZLEŞME’nin feshi durumunda mevcut FATURALANDIRMA DÖNEMİ’nin sonunda ABONE’nin eğitimlere erişimi kaldırılır.


MADDE 9. – LANGUVERSE’nin KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

KULLANICI, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Languverse’nin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının ilgili mevzuat kapsamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen Languverse kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 10. – SÖZLEŞMENİN DEVRİ

KULLANICI, Languverse’nin işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye devredebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, iş bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir 3. gerçek veya tüzel kişiye devredemez.


MADDE 11.- KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER

11.1. LANGUVERSE, KULLANICI’nın adı-soyadı, adresi, telefon numarası, kredi kartı bilgileri vb. KULLANICI’yi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama, saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir.

11.2. LANGUVERSE, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük KULLANICI tarafından kişisel bilgilerin Site’de herkesçe görülebilir hale getirilmesi halinde uygulanmayacaktır.

11.3. LANGUVERSE’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Site'ye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, LANGUVERSE’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

11.4. LANGUVERSE sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece LANGUVERSE bünyesinde kullanılacaktır. Kişisel veriler LANGUVERSE bünyesinde tamamen veya kısmen, otomatik olan veya olmayan yollarla elde etme, kaydetme, depolanma, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, aktarma vb. işlemler aracılığıyla işlenebilir.

11.5. Kişisel bilgiler içermeyen istatistiksel veriler LANGUVERSE çalışanları, anlaşmalı olunan danışmanlar gibi ifa yardımcıları ile paylaşılabilir.

11.6. KULLANICI bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

11.7. KULLANICI, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir

11.8. KULLANICI, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, LANGUVERSE’nin “Kişisel Verilerin Gizliliği ve Ticari Elektronik İletiı” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.

11.9. KULLANICI aynı zamanda LANGUVERSE’nin indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar dahil olmak üzere her türlü ticari elektronik veri, ses ve görüntü içerikli iletilerin telefon, çağrı merkezi, otomatik arama, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak iletebileceğini kabul ve beyan eder.

11.10. KULLANICI, Site üzerinden satın alacağı özel ders programlarında, LANGUVERSE sistemine girmiş olduğu isim, soyisim, adres, iletişim bilgileri ve eğitim programının kendisine teslim edilmesi için gerekli diğer tüm bilgilerin anlaşmalı olunan danışman ile paylaşılacağını bildiğini, bunun LANGUVERSE uygulamasının amacı için zorunlu bir husus olduğunu, bu suretle bu bilgilerinin anlaşmalı olunan danışman ile paylaşılmasına peşinen muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 12.- MUHTELİF HÜKÜMLER

12.1. KULLANICI, Sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, satış ile ilgili hususların, KULLANICILIĞIN iptalinin, işbu Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin ve benzeri her türlü bildirimin KULLANICILIK işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin LANGUVERSE tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin KULLANICI’ya geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından LANGUVERSE sorumlu değildir.

12.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

12.3. LANGUVERSE’nin Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz.

12.4. İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümü hususunda İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilendirilmiştir.

12.5. KULLANICI Site’de yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. KULLANICI, Sözleşme’nin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

LANGUVERSE

KULLANICI